גברים

יוסי ברויאר, בהנחיית ד"ר עפרית שפירא-ברמן:  תפיסות של גברים חרדיים, בייחסם והתמודדותם עם "כאב קיומי" – השוואה בין שני זרמים במגזר

נושא המחקר: מחקר איכותני זה הנערך במסגרת עבודת תזה, עוסק בהשוואת תפיסותיהם של גברים חרדים 'לומדי תורה' ושל גברים חרדים-מודרניים, ביחס לאירועי חיים שונים ואת צורת ההתמודדות שלהם.  על פי ההגות הדתית יהודית, האדם הגיע לעולם על מנת לדבוק באלוקים ובטוב שהוא מציע לו.  ההבנה היא, כי אי אפשר לו לאדם למצוא מרגוע לנפשו אלא רק באמצעות קשר עם אלוקים. לאמונה, למצוות ולהווי החרדי קיים משקל נכבד בכל היבט של חיי הפרט והמשפחה – בין אם מדובר באירועים שמחים ובין אם מדובר במצוקות חיים. בתקופה כזו של שינויים חברתיים, קיימת חשיבות גבוהה לבחינת תהליך ההתמודדות של אותם חרדים 'מודרניים' אשר מנסחים, בימים אלו ממש, צורת חיים שהיא בו זמנית גם חרדית ומתבדלת וגם 'מודרנית' ו'משתלבת'.

_____

 

אליחן אמיתי, בהנחיית פרופ' רון שור: התמודדות רוחנית של גברים חרדים פגועי נפש עם מחלה נפשית

תיאור המחקר: מחקר איכותני זה הנערך במסגרת עבודת דוקטורט, עוסק בהתמודדותם של גברים חרדים הסובלים ממחלה נפשית עם המחלה, לאור גישת ההחלמה. בשלושים השנים האחרונות הולך וגובר העניין במחקר האקדמי אודות היחסים בין דתיות ורוחניות לבין בריאות הנפש. מחקרים מראים כי לרוחניות ודתיות עשויות להיות השפעה מיטיבה על מצבם של אנשים המתמודדים עם מחלת נפש.  כמו כן, רוחניות ודתיות עשויות להציע מיומנויות התמודדות ומערכות תמיכה העשויות לעזור לאנשים הסובלים ממחלת נפש להתמודד טוב יותר עם גורמי דחק המופיעים בעקבות מוגבלויותיהם. שאלות המחקר יתמקדו:במספר היביטים: א. כיצד מסייעת הרוחניות לתהליך ההחלמה בהתמודדות עם מחלה נפשית? ב. כיצד מעכבת הרוחניות את תהליך ההחלמה בהתמודדות עם מחלה נפשית?