על המרכז

<embed>

המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן פועל במסגרת בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד של האוניברסיטה העברית.  המרכז הוקם בתמיכת ארגון הג'וינט.  הוא מתמקד בפיתוח ידע על מקומם של תפיסות, ערכים ונורמות של היהדות ודתות אחרות, בעיצוב ופיתוח מדיניות רווחה ושירותי רווחה לאוכלוסיות במצוקה ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, בהשלכות הפרקטיות והארגוניות שיש לידע זה ובדילמות אתיות הכרוכות בקידום מטרות אלה.  פעילויות המרכז כוללות קורסים המוצעים במסגרת תכניות הלימודים של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, תמיכה בקידום מחקרים באמצעות מלגות ומענקי מחקר, עריכת ימי עיון וכנסים עבור אנשי מקצוע וחוקרים וכמו כן יצירת שיתופי פעולה בינלאומיים לקידום הידע בתחום בו מתמקד המרכז.

  • תמונה 2
  • תמונה 1