ועדה אקדמית

רון שור

פרופ' רון שור

ראש המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
ron.shor@mail.huji.ac.il
האוניברסיטה העברית בירושלים