סגל המרכז

סגל המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן

 

רון שור

פרופ' רון שור

ראש המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
ron.shor@mail.huji.ac.il
האוניברסיטה העברית בירושלים