סגל המרכז

סגל המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן