הרב יהושוע פפר

הרב יהושוע פפר
בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
האוניברסיטה העברית בירושלים