תקצירי מאמרים

תקצירי מאמרים של סגל וחוקרי המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן