קורסים

<embed>

פרקטיקום על פי הגישה הדיאלוגית-יהודית – ד"ר מיכל פכלר

קורס פרקטיקום ברוח הגישה היהודית דיאלוגית. מטרת הקורס להקנות את היסודות התיאורטיים והקליניים של תורת הצמצום שהגה פרופסור רוטנברג ברוח הגישה היהודית דיאלוגית. הלימוד של הגישה, כולל תפיסה תיאורטית וכלים טיפוליים,  ייעשה בעיקר בהתייחס להצגות מקרה שיביאו התלמידים על מקרים טיפוליים 

_____

הגישה הדיאלוגית-יהודית בטיפול בעבודה סוציאלית – ד"ר ברוך כהנא

מטרת הקורס היא להראות כיצד מושפעת הפסיכותרפיה המערבית מהחשיבה המערבית שעיקרה דיאלקטי, וכיצד מובילה אותה החשיבה הזו להישגים נפלאים- ובו בזמן גם מגבילה אותה בתחומים רבים. מכאן עובר הקורס לתיאור החשיבה היהודית כחשיבה דיאלוגית ביסודה, ומתאר כמה מושגים דיאלוגיים שפיתחה ("חשיבה מדרשית", "דף מקראות גדולות" וכד'). לאחר מכן הקורס מתאר את תיאוריית הצמצום הקבלית חסידית והשלכותיה הטיפוליות,ומראה כיצד נובעים מושגיו הטיפוליים של רוטנברג (כמו" שלחון", "ראי כפול" וכד') מתמונת האדם הקבלית- חסידית.   

_____

התערבויות עם נוער בחברה הישראלית- ההקשר התרבותי והדתי בהבנה והתערבויות עם בני נוער- ד"ר ברוך כהנא

הקורס סוקר את התיאוריות הפסיכודינאמיות החשובות, ומתמקד בשאלה כיצד מתבטאת ההתפתחות המתוארת בתיאוריה בתרבויות שונות, ובמיוחד בגיל ההתבגרות. הנחת היסוד של הקורס היא שכל תיאוריה מתארת את ההתפתחות מנקודת מבט מסוימת- וכל נקודות המבט האלה אכן קיימות בפועל ומתארות קונפליקטים ממשיים המתרחשים בגיל ההתבגרות. הקונפליקטים האלה נובעים מכך שיסודות נפשיים מסוימים מתנגשים אלה באלה (למשל- עונג והישרדות אצל פרויד המקודם, שייכות ואינדיבידואציה אצל מאהלר וכד'). הקורס טוען שלכל קונפליקט כזה יכול להיות פתרון דיאלקטי, המוביל לנוירוזה, ופתרון דיאלוגי. מטרתו של הטיפול היא להמיר פתרונות דיאלקטיים בדיאלוגיים, עד כמה שזה אפשרי.

בחלקו השני, הקורס סוקר תרבויות שונות המהוות חלקים מהפאזל הישראלי (תרבות מערבית, חרדית, דתית לאומית, ערבית וכד'), ומדגים את הטענה התיאורטית בדוגמאות טיפוליות.

_____

האתגר במפגש בין דת, אתיקה ועבודה סוציאלית בחברה הישראלית – ד"ר סימה זלצברג

הקורס מתמקד בדילמות העשויות להיווצר אצל איש המקצוע על רקע המפגש בין ערכיו הדתיים והמקצועיים, ועל רקע הבדלים בין ערכיו ותפיסותיו, לאלו של הפונים וצרכני השירותים. כמו כן, עוסק הקורס בדילמות העשויות להתעורר בקרב הפונים על רקע הבדלים בינם לבין אנשי המקצוע בנוגע לתפיסות דתיות, אמונות וערכים. במהלך השיעורים נדון במשמעויות ובהשלכות של סוגיות אלה וננסה להציע מענים מותאמים תרבותית ודתית.   

_____

שירותי דת כספקי שירותי רווחה – פרופ' רם כנען

This course is designed to acquaint students of nonprofit organizations and the voluntary sector with the role faith-based organizations play in modern civil societies. The course will commence with a module of understanding the United States context from a historical, political, and ideological perspective. This module will discuss key elements of the sociology of religion relevant to the course content. The third module will introduce the students to the unique place that religion plays in the United States and will discuss the benefits emanating from active religious participation. The final module will be devoted to other faith-based nonprofit organizations and their role in maintaining civil society.

_____

סוגיות ברווחה חברתית של האוכלוסייה החרדית: אתגרים, דילמות ומענים- ד"ר סימה זלצברג וד"ר שרה זלצברג

הקורס יעסוק בסוגיות הנוגעות לרווחה חברתית של האוכלוסייה החרדית ולאופן בו מאפייניה הייחודיים משליכים על העבודה המקצועית. בתוך כך נדון בצרכים הייחודיים לחברה החרדית על מגוון קבוצותיה, במענים הבלתי פורמליים הקיימים בה, באפשרויות להנגשת שירותים כמו גם מענים מותאמי תרבות, ובדילמות שעשויות להיווצר על רקע הבדלי תפיסות, אמונות וערכים.

_____

ארגוני רווחה, והחברה החרדית- הרב יהושוע פפר

הקורס יועבר במסגרת תכנית המוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים. הוא יתמקד בדרכי הפעולה של ארגונים הפועלים בחברה החרדית והדרכים בהם הם מתאימים את דרכי פעולתם למאפייני החברה החרדית.  כמו כן הוא יתייחס לתפקודם של ארגונים הפועלים בחברה הכללית ובחברה החרדית.