פרופ' מרדכי רוטנברג

 מרדכי רוטנברג
פרופ' אמריטוס
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
מפתח מודל של פסיכולוגיה היהודית וחתן פרס ישראל
האוניברסיטה העברית בירושלים