פרופ' רם כנען

ram cnaan
בית הספר למדיניות חברתית ופרקטיקה
אוניברסיטת פנסילבניה