ועדה אקדמית

רון שור

פרופ' רון שור

ראש המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
האוניברסיטה העברית בירושלים
tmvnh_mvnh_dyqnyt

פרופ' מונא חורי כסאברי

דיקנית בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
האוניברסיטה העברית בירושלים

אליחן אמיתי

דוקטורנט בבית הספר לעבודה סוציאלית האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית בירושלים
ram cnaan

פרופ' רם כנען

בית הספר למדיניות חברתית ופרקטיקה
אוניברסיטת פנסילבניה
פרופ' מרים שיף

פרופ' מרים שיף

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
האוניברסיטה העברית בירושלים