אליחן אמיתי

דוקטורנט בבית הספר לעבודה סוציאלית האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית בירושלים