פרופ' מונא חורי כסאברי

tmvnh_mvnh_dyqnyt
דיקנית בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
האוניברסיטה העברית בירושלים