בריאות גוף ונפש

יפה סטוקאר , בהנחיית: פרופ' רות פת-הורנצ'יק:  השפעות של הענקת טיפול סוף חיים על אנשי צוות רפואי: גישה דיאלקטית

תיאור המחקר: מחקר איכותני זה הנערך במסגרת עבודת דוקטורט, עוסק ב השפעת הענקת טיפול סוף חיים, על אנשי הצוות הרפואי המעניקים אותו. המחקר מבקש לאשש את ההשערה כי לטיפול סוף חיים השפעות שליליות וחיוביות ייחודיות על הצוות המטפל, וכי אלו יכולות להתרחש במקביל. כמו כן, מחקר זה שואף להגדיל את גוף הידע בנוגע למספר גורמי השפעה חיוביים, כמו צמיחה, וכן דתיות ורוחניות, המשפיעים מחד על חווית הענקת הטיפול, ומנגד עשויים לנבוע או להתעצם ממתן טיפול בסוף חיים. 

קיימת ספרות עשירה הנוגעת בתרומה של דתיות ורוחניות בהתמודדות חולים עם מחלה קשה, כולל מצבי סוף חיים. מחלות כרוניות ומצבי סוף חיים תורמים לעלייתה של מצוקה רוחנית בעוד שתמיכה רוחנית(Spiritual Care) מסייעת לחולים ולנוטים למות, משפרת את רווחתם הנפשית, מפחיתה דיכאון, מגבירה תקווה ומשמעות, ואף מפחיתה כאב פיזי מנגד, ככל הידוע, קיימות עבודות מועטות המתייחסות למצוקה הרוחנית של אנשי הצוות המטפלים, הנובעת מן הטיפול אשר הם מעניקים לנוטים למות, ועל האופן שבו תפיסותיהם הדתיות והרוחניות עשויות להשפיע או להקל על מצוקה זו.

_____

 

חיים דיין, בהנחיית פרופ' מונא חורי-כאסברי, ד"ר יהודה פולק: הפרעות קשב בהקשר הקהילתי דתי

תיאור המחקר: מחקר זה הנערך במסגרת עבודת דוקטורט מבקש לחקור ולהעלות למודעות קשרים בין התנהגות דתית בתוך קהילות דתיות שונות והקשרים שלה עם הפרעת קשב ומדדי רווחה נוספים.  מטרת המחקר הינה לקדם את הבנת הפרעת קשב בדגש על היבטיה התרבותיים-חברתיים והשפעתה על עמידה בגבולות חברתיים; להפנות את תשומת הלב להבנה כי מעבר להיותה עניין רפואי, מדובר בסוגיה חברתית-תרבותית חשובה.