אירועים

רווקות מתמשכת בחברה הדתית: גורמים, משמעויות והשלכות טיפוליות

13 מאי, 2021

ב' בסיוון תשפ"א

רווקות מתמשכת בחברה הדתית: גורמים, משמעויות והשלכות טיפוליות

עם ד"ר ארי אנגלברג

המכללה האקדמית הדסה ואוניברסיטת תל אביב 

 

ביום חמישי, ב' בסיוון, תשפ"א, ה-13.05 ,ב - 17:00- 18:30

 מצורפת מטה הזמנה

 

הקישור לזום:

https://huji.zoom.us/j/81270384779?pwd=dURkQnZvUExuSitoU2kyU1ZwTjVEZz09

 

להזמנה >