<embed>

אירועים

קיום בכבוד מהו? עיון עפ"י מקורות יהודיים ונקודת מבט עכשווית

21 ינואר, 2020

כ"ד טבת התש"פ

הנכם מוזמנים לערב עיון בעקבות צאתם של הספרים:

לקרוא משפטים בתנ"ך/ דפנה ברק-ארז

צדק דלים: עקרונות דיני הרווחה מן התורה לספרות חז"ל/ בנימין פורת

 

בבית מאירסוף, חדר 405, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

בשעות 18:00-20:00

 

> להזמנה לאירוע