<embed>

אירועים

לחיות באהבה ובזוגיות למרות מחלת נפש קשה של בן/בת זוג: בהשראת מקורות מהיהדות

7 יוני, 2018
לחיות באהבה

כ"ט בטבת התשע"ח

הרב בני וורצמן, מטפל זוגי ומשפחתי, תיאר באמצעות הסיפור האישי את ההתמודדות שלו לאורך השנים של להיות בן זוג של אישה המתמודדת עם מחלה נפשית חמורה.

הוא תיאר את האתגרים עמם הוא התמודד,  השינויים וההתפתחות בדרכי התמודדותו והגורמים שסייעו לו בהתמודדות. 
מרכיבים מרכזיים בגורמים המסייעים הם המשמעות שהדת מספקת למצבי החיים הקשים עמם הוא מתמודד, דרכי התמודדות  עם מצבים אלה השזורות בעצם היותו אדם דתי והתמיכה הקהילתית בו ובמשפחתו. 

לחיות באהבה
img