<embed>

אירועים

אירוע פתיחת המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן

5 דצמבר, 2016
מר אליקים רובינשטיין , המשנה לנשיאת בית המשפט העליון.

ה' בכסלו התשע"ז

ברכות נתנו מפיהם של: פרופ' מנחם בן ששון נשיא האוניברסיטה העברית. פרופ' יוסי תמיר, מנכ"ל ג'וינט ישראל. פרופ' מימי איזנשטדט, דיקנית בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית האוניברסיטה העברית. גב' ג'ודי באומגולד, ביתו של רלף גולדמן. המשנה לנשיאת בית המשפט העליון מר אליקים רובינשטיין.
 

פרופ' אליקים רובינשטיין, היה בזמן האירוע שופט בית משפט העליון והמשנה לנשיאת בית המשפט העליון
פתיחה
פתיחה
פתיחה
פרופ' יוסי תמיר, היה בזמן האירוע מנכ"ל ג'וינט ישראל
פתיחה
פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

 

ההרצאה המרכזית ניתנה מפי פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, בנושא: תפיסות שונות של צדק בחברה הישראלית.  מגיב: הרב גדליה פנסטרהיים, דוקטורנט בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית האוניברסיטה העברית.