<embed>

אירועים

כיצד ניתן ליצור מנגינה חדשה "לכישלונות" העבר?

13 מרץ, 2019
כיצד ניתן ליצור מנגינה חדשה "לכישלונות" העבר?

ו' באדר ב' התשע"ט

 

יום העיון אודות הגישה הדיאלוגית יהודית של פרופ' רוטנברג התמקדה השנה בנושא ה"שילחון":  

ד"ר מיכל פכלר פסיכולוגית קלינית ומרצה בביה"ס לעו"ס, מנהלת מכון רוטנברג, התייחסה בדברי הפתיחה למושג השילחון.  יצירת הסיפור האישי, בו האדם יכול לתקן את סיפור חייו מבלי לשנות את העובדות שהתרחשו.  מיכל בהרצאתה התייחסה למקורות מהיהדות המאפשרים את הלגיטימציה לשימוש בטכניקת השילחון, והם: הפרשנות המדרשית וחופש הבחירה.

ההרצאה השנייה הועברה על ידי הגב' זיווה ברכה גדרון מנהלת בי"ס לפסיכודרמה "הקול קורה".  זיווה התייחסה לשילחון בטיפול בפסיכודרמה בקבוצת נשים חרדיות.  תהליך המאפשר את אחזקת חווית התיקון ואת חווית השבר בו זמנית.

ההרצאה השלישית ביום העיון הועברה על ידי ד"ר חגי סרי פסיכולוג קליני, קופ"ח מאוחדת ביתר עלית.  חגי התייחס למושגי השילחון והשיקדום בתאור מקרה של נער חרדי הסובל מ-OCD הפרעה טורדנית כפייתית.

ההרצאה האחרונה הועברה על ידי הרב גיא אביהוד, יזם חברתי, העמותה לשיקום ושילוב, משרד הבריאות.  גיא התייחס לשילחון הזהות התעסוקתית אצל אנשים המתמודדים עם מוגבלות, והשיבה חזרה לקהילה.

את יום העיון סיכם ד"ר ברוך כהנא, פסיכולוג קליני, מרצה בביה"ס לעו"ס ומרצה בכיר במכון רוטנברג. להלן קישור להרצאות.

 

ד"ר חגי סרי
ד"ר מיכל פכלר