<embed>

אירועים

ארגוני רווחה וטיפול במגזר החרדי: אתגרים בדרכי הפעולה

16 ינואר, 2018
יום עיון בנושא ארגונים חרדיים

כ"ט בטבת התשע"ח

יום העיון עסק באתגרים בדרכי הפעולה בארגוני רווחה וטיפול במגזר החרדי.  חלקו הראשון של יום העיון התייחס לאתגרים הנוגעים לפיתוח ארגוני רווחה המותאמים לצרכי החברה החרדית וכן לעקרונות מנחים בהתמודדות עם אתגרים אלו.

יום עיון
יום עיון

בחלק ראשון זה של יום העיון, ניתנו הרצאות על האתגרים בפיתוח ארגוני רווחה לחברה החרדית על ידי הרב יהושוע פפר  , מר אהרן מלאך, מנכ"ל עמותת" נצח יהודה", והגב' גיטה לויפר, מנהלת "המרכז הארצי הרב תחומי להורים ומשפחה, המכון להכשרת הורים".


חלקו השני של יום העיון התמקד בדרכי הפעולה של ארגוני רווחה וטיפול במגזר החרדי במתן מענים המותאמים לצרכי החברה החרדית.  בחלק זה הוצגו דרכי הפעולה של חמישה ארגונים:  

  •  "מענה", שרות זה עוסק בטיפול ומניעה של פגיעות מיניות, הוצג על ידי מר אריה לוי, מנכ"ל הארגון
  • "למרחב"מרכז טיפולי רב תחומי, הוצג על ידי מר נתי בקר, דוקטורנט בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
  •  "המרכז הארצי הרב-תחומי להורים ומשפחה, המכון להכשרת הורים", הוצג על ידי הגב' גיטה לויפר, מנהלת המרכז
  • "שיח סוד",   מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים, מיסודו של הרב דב לוי ז"ל. הוצג על ידי  הגב' גילה גולדברג, רואת חשבון ומבקרת פנים בארגון 
  • "הפורום החרדי" בתחום בריאות הנפש, סל שיקום, משרד הבריאות. הוצג על ידי הגב' רויטל ממן מנהלת הפורום, ושני דוברים נוספים: הגב' חנה רוזנטל, מנהלת "חסד ואמונה" ומר צבי ריצ'מן, מנהל שירות ליווי נתמך בקהילה,  "קידום פרויקטים שיקומיים"


יום העיון שימש מרחב ללמידה הדדית בין הארגונים וחידוד היכולות הפרקטיות המתייחסות להתמודדות עם אתגרים הנוגעים לצרכיהם היחודיים של מקבלי השירותים הנמנים עם האוכלוסייה החרדית.