<embed>

אירועים

התאבדות בחברה הדתית- אתגרים, דילמות והתמודדות

13 דצמבר, 2021
התאבדות בחברה הדתית- אתגרים, דילמות והתמודדות

ט׳ בטבת תשפ"ב

התאבדות בחברה הדתית- אתגרים, דילמות והתמודדות
סיפורו האישי של הרב שלום המר שבתו גילה התאבדה בגיל 18

עם הרב שלום המר

המייסד והמנהל של 'מקום משותף', ארגון שמטרתו קידום אחדות והבנה בין הזרמים השונים ביהדות.

 

 

ההרצאה עסקה בנושא התאבדות בחברה הדתית- אתגרים, דילמות והתמודדות.  סיפורו האישי של הרב שלום המר שבתו גילה התאבדה בגיל 18.  הרב המר הינו המייסד והמנהל של 'מקום משותף', ארגון שמטרתו קידום אחדות והבנה בין הזרמים השונים ביהדות. 

הרב המר שיתף אודות קורות חייה של ביתו, התנאים החברתיים שהובילו לקראת הבחירה בהתאבדות וההתמודדות עם הסטיגמה החברתית.  הרב התייחס למס' פרמטרים העשויים להשפיע על אופן ההתמודדות עם ארוע טראומטי בינהם הרב התייחס לטיימינג של ההתערבות – קיימת חשיבות להתערב בשלב מוקדם של הופעת הטראומה, חוסר שיתוף מעצים את עוצמת החוויה הטראומטית.  וכן התמודדות עם שבירה של תפיסת חיים.  הרב המר התייחס לחוסר בקיום מסגרות מחזיקות והחשיבות של פיתוח מודעות ציבורית ברמה הארצית, וכן שיתף אודות זיהוי סימני אזהרה מקדמים כסמן מקדים לרצון להתאבד.