<embed>

אירועים

הקרנת הסרט "אמא לא משוגעת"- תיעוד של אישה שומרת מצוות המתמודדת עם מחלת נפש

13 מרץ, 2018
אמא לא משוגעת

כ"ו אדר התשע"ח

הקרנת הסרט, "אמא לא משוגעת" בבימויו של הרב מרדכי ורדי, מתעד את חייה של אשה שומרת מצוות המתמודדת עם מחלה נפשית. התמודדותה עם המחלה, מותירה אותה לתקופות ארוכות עם קשיים  לתפקד בחיי היום-יום ועם משפחתה.  הסרט מציג סוגיות  ודילמות הנוגעות להיבטים הלכתיים של ההתמודדות עם מחלה נפשית ברמה האישית, משפחתית וקהילתית.

בתום הקרנת הסרט נערך דיון עם גיבורת הסרט, אמירה רענן ובמאי הסרט, הרב מרדכי ורדי,  אודות הסוגיות הכרוכות בהתמודדות עם מחלה נפשית בקהילה דתית ואל מול השמירה על חיי ההלכה. הסוגיות השונות שעלו מהקהל המגוון התייחסו להיבטים אתיים, הלכתיים וטיפוליים. כמו למשל,  עלתה התייחסות לקונפליקט העשוי להופיע בין הרצון לשמור מצוות לבין מצבים נפשיים היכולים להוביל להתנהגויות הנוגדות את  כללי ההלכה. 

אמא לא משוגעת