<embed>

אירועים

המפגש בין ערכי מקצועות הטיפול והרווחה לערכי היהדות: אתגרים, דילמות ודרכי התמודדות

30 דצמבר, 2019

ב' טבת התש"פ

 

המפגש בין ערכי מקצועות הטיפול והרווחה לערכי היהדות:

אתגרים, דילמות ודרכי התמודדות.

עם הרב אילעאי עופרן, רב קבוצת יבנה ופסיכולוג. מחבר הספר תורה של הנפש.

 

שני, ב' טבת, תש"פ, ה- 30.12, בשעה 16:45- 18:30.

 

 > להזמנה