<embed>

אירועים

בריאות הנפש ודרכי התמודדות עם השלכות משבר הקורונה באוכלוסיות דתיות

18 מאי, 2020

י"ז באייר התש"פ

המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד , האוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף פורטל בריאות הנפש בישראל מזמינים אנשי מקצוע, חוקרים והקהל הרחב למפגש ייחודי עם מומחים בתחום בריאות הנפש באמצעות מערכת הזום על :

בריאות הנפש ודרכי התמודדות עם השלכות משבר הקורונה באוכלוסיות דתיות

תאריך:  י"ז באייר התש"פ, 18.05

מנחה: פרופ' רון שור 

 

17:00ד"ר ערד קודש מנהל רפואי מערך פסיכיאטרי קופת חולים מאוחדת היבטים חברתיים, אתיים ובינאישיים בהתמודדות עם השלכות הקורונה בחברות דתיות

17:30: ד"ר יצחק בן ציון פסיכיאטר ראשי מחוז דרום קופת חולים כללית התמודדות עם משבר בזמן הקורונה: השלכות על בריאות הנפש, דרכי התמודדות בחברות דתיות 

18:00: ד"ר מיכאל אבולעפיה פסיכיאטר - שימוש באונה הימנית בזמן הקורונה 

בסיום כל אחת מההרצאות תינתן אפשרות לשאלות

 

> להזמנה

> לצפייה בהקלטה