<embed>

אירועים

בריאות הנפש ודרכי התמודדות עם השלכות משבר הקורונה באוכלוסיות דתיות

1 יוני, 2020

ט' בסיון תש"פ

בריאות הנפש ודרכי התמודדות עם השלכות משבר הקורונה באוכלוסיות דתיות 

המפגש יתקיים ביום שני ט' בסיון תש"פ –1.06.20

 מנחה פרופ' רון שור

 

 17:00 הרב יוני לביא, מרבני ברקאי ומנהל חינוכי של מוקד "חברים מקשיבים". 
האמונה כעוגן ברגעי משבר, מצוקה ומחלה.

 17:30 בנימין בודנהימר, עו"ס, מנהל מקצועי של בתי המדרש "מעלות", בחברת אודי מרילי בע"מ. מבידוד לעידוד ולימוד – על התאמת לימוד התורה בבתי המדרש "מעלות" למציאות החיים של משבר הקורונה. 

17:45 ליבי לוינזון דולינגר, מנהלת הוסטל "בית ברמה", חברת קידום פרויקטים שיקומיים בע"מ. מאפיינים ייחודיים ממוקדי תרבות בהוסטל לנשים חרדיות בתקופת משבר הקורונה. 

18:00 הרב בני וורצמן, מטפל זוגי ומשפחתי האתגרים בהתמודדות זוגית עם מחלת נפש בתקופת הקורונה (היבט אישי ומקצועי). 

בסיום כל אחת מההרצאות תינתן אפשרות לשאלות 

 

> להזמנה

> לצפייה בהרצאה