<embed>

אירועים

הזכות לנישואין ולהורות של בעלי צרכים מיוחדים: אתגרים, דילמות ודרכי התמודדות

16 דצמבר, 2019

י"ח כסליו התש"פ

צוות המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה על שם רלף גולדמן, שמח להזמינכם לאירוע הראשון של שנת התש"פ בנושא: 

 

הזכות לנישואין ולהורות של בעלי צרכים מיוחדים: אתגרים, דילמות ודרכי התמודדות

עם הרב דר' רפי פוירשטיין, נשיא מכון פוירשטיין, יו'ר עמית ארגון רבני צוהר, רב קהילת דתי לאומי הר נוף, ירושלים. 

 

מתי? ביום שני, י"ח כסליו 16.12.19, ב- 16:45.

היכן? בית מאירסדורף, חדר 503, האוניברסיטה העברית, הר הצופים.

 ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך יש לאשר הגעה במייל חוזר.

 > להזמנה לאירוע