<embed>

אירועים

דרכים להתמודדות עם משבר ובניית חוסן בחברות דתיות בתקופת הקורונה

30 נובמבר, 2020

י"ד בכסלו תשפ"א

אנו פותחים את השנה האקדמית שנת התשפ"א

בארוע שיעסוק 

בדרכים להתמודדות עם משבר ובניית חוסן בחברות דתיות בתקופת הקורונה

הארוע יערך בשיתוף עם הפורטל לבריאות הנפש.

 

בתאריך: יום שני, י"ד כסלו, תשפ"א, 30.11.20, ב16:30

 

בארוע זה יערכו שתי הרצאות על ידי:

גב' מרים שפירא, פסיכולוגית קלינית, ראשת מהו"ת ישראל, מרכז הערכות והתמודדות בשעת חירום.

ומר נתי בקר, .M.S.W , מנהל המחלקה לשירותים חברתיים בקרית יערים.

 

> להזמנה