<embed>

אירועים

בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם בחברה הדתית בתקופת הקורונה: אתגרים, דילמות ודרכי התמודדות

30 נובמבר, 2020

י"ג בטבת תשפ"א

בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם בחברה הדתית בתקופת הקורונה: אתגרים, דילמות ודרכי התמודדות

עם הרב ד"ר רפי פוירשטיין, נשיא מכון פוירשטיין, יו"ר עמית ארגון רבני צוהר, רב קהילת דתי לאומי הר נוף, ירושלים

ביום שני, י"ג בטבת, תשפ"א, ה-28.12 ,ב - 17:00-18:30

 

מצורפת הזמנה מפורטת.

האירוע ללא תשלום אך יש צורך להרשם מראש בשל מס' המקומות המוגבל. 

נא לשלוח אישור במייל חוזר:   Social-welfare.judaism.ethics@mail.huji.ac.il 

 

להלן החיבור לזום:

https://huji.zoom.us/j/89325112127?pwd=dmhnR1B1RytVcEY5c1lXZDQrM1pVQT09