<embed>

אירועים

אמא רווקה דתיה, על אימהות יחידנית בחברה הדתית: אתגרים, דילמות ודרכי התמודדות

8 יוני, 2021

כ״כ בסיוון תשפ"א

אמא רווקה דתיה, על אימהות יחידנית בחברה הדתית: אתגרים, דילמות ודרכי התמודדות

עם ד"ר תהילה בלומנטל

  פסיכולוגית קלינית וחינוכית בכירה

 

בהרצאתה ד"ר בלומנטל התייחסה למוכנות של נשים לקחת סיכון מול החברה כדי להביא ילד משל עצמן. הכמיהה לאימהות –היא בעלת שורשים ביולוגיים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים.  ברמה הסוציולוגית, אדיולוגיה חברתית חודרת אלינו ומהווה השפעה חברתית סמויה.

בעבר, משפחה חד הורית נקראת משפחה שבורה, בעבר נשים שילדו מחוץ למסגרת המקובלת זכו לסנקציות מצד המשפחה. בחברה הדתית האורתודוקסית יש דגש על שילוב תורה עם דרך ארץ. שילוב תורה עם מודרנה – כלומר, השמת דגש על שמירה של היבטים הלכתיים תוך השתלבות בחיי החברה.

בחברה הדתית,– הבנות גדלות עם ציפיה להביא ילדים, אימהות האומה היו עקרות והן זכו להביא ילד והמשיכו את העם היהודי. התקווה של להקים בית בישראל יחד עם הכמיהה להביא ילד מהווה ערך מרכזי. בחברה הדתית לאומית, הנשים מסיימות השכלה גבוהה, הן משרתות בצבא בשרות לאומי ומפתחות קריירה, התופעה הזו הביאה לשינויים על חיי הפרט של הנשים.

ד"ר בלומנטל, התייחסה לתפיסה של הבחירה של נשים אלו להביא ילד. היא התבססה על מחקר פנומנולוגי שערכה.  בהרצאתה היא מתייחסת להתמודדות עם נושא תרומת הזרע, השקעת מחשבה הן לגבי ההיבטים הכלכלים, החברתיים, והפסיכולוגיים של תהליך גידול ילד במשפחה חד הורית שומרת מצוות. 

קישור לאירוע >>