מר רונן בר אברהם

רונן בר אברהם
מנהל מרכז אדרבא לאנשים עם מוגבלות
התנועה המסורתית