גב' רויטל ממן

defaultfemale
רכזת משנה סל שיקום, משרד הבריאות