מר נתי בקר

נתי בקר
דוקטורנט, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלט
האוניברסיטה העברית בירושלים